Yksityisyyspoliitikka

Huomio! Tällä sivulla on tuotteita, joita voi tilata 18-vuotiaasta alkaen.
Suomessa väkevä alkoholi on sallittu 20-vuotiaasta alkaen

Toimitettaessa tavaroita Suomessa kuriiriyhtiö tarkistaa myös iän!

Yksityisyyspoliitikka

Yksityisuuspolitiikka on voimassa kotisivun TULIVESI.com (jäljempänä Verkkokauppa) käytössä. Verkkokauppaa operoi Maslati OÜ., Keskuksia operoivat erilaiset oikeushenkilöt. Keskusten ja niiden operoijien luetteloon voi tutustua tässä. Selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi on tässä yksityisyyspolitiikassa käytetty TULIVESI.com kuuluvista Verkkokaupasta ja Keskusten operoijista käytetty nimitystä TULIVESI.com. TULIVESI.com on kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä. Yksityisyyspolitiikassa on kuvattu, miten TULIVESI.com käsittelee (mm. kerää, käyttää, julkistaa säilyttää, siirtää, poistaa jne.) henkilötietoja. Lisäksi annetaan tietoja asiakkaan eli rekisteröidyn oikeuksista. Pyydämme ennen tietojen siirtämistä, palvelun käyttämistä ja sopimusten solmimista tutustumaan perusteellisesti yksityisyyspolitiikan ehtoihin. Yksityisyyspolitiikka liittyy Verkkokaupan käyttöehtoihin. TULIVESI.com noudattaa yksityisyyspolitiikassa säätämättä jääneissä asioissa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

    1. Millaisia henkilötietoja TULIVESI.com käsittelee?

        1. Tunnistustiedot ja yleistiedot - etu- ja sukunimi, henkilötunnus, sukupuoli, Verkkokaupan käyttäjänimi;

        2. Yhteystiedot – postiosoite, sähköposti, puhelinnumero;

        3. Kuluttajakäyttäytymisen tiedot - ensisijaiset pakettiautomaatit, ensisijaiset maksutavat, ensisijaiset keskukset, katsotut tuotteet, suoritetut haut, vaatteiden ja jalkineiden koot jne.;

        4. Ostotiedot – kuittien numerot, kampanjakoodit, pankkitilin numero, suoritetut tilaukset ja ostot (mm. tuotteet, kauppasummat, kauppa), lahjakortin käyttöpaikat yms.;

        5. Asiakkaan antama palaute – suosikkituotteet, suosikkikauppa, arviot, sähköpostiviestien tilastot yms.;

        6. Sähköiset tiedot Verkkokaupassa – evästeet, lokitiedot yms.

    2. Miten TULIVESI.com henkilötietoja kerää?

        1. TULIVESI.com kerää henkilötietoja, kun käyttäjä (näiden yksityisyyspolitiikan käsitteiden mukaan ovat käyttäjinä sekä Verkkokaupan käyttäjä että Keskuksen asiakas):

            1. luo itselleen TULIVESI.com ID tilin (jäljempänä tili);

            2. täydentää tilin tietoja;

            3. suorittaa hakuja ja valitsee tuotteita;

            4. suorittaa osto ja tilaa tuotteen;

            5. osallistuu kampanjoihin (esimerkiksi Keskusten järjestämiin kuponkikampanjoihin);

            6. osallistuu lojaaliusohjelmaan;

            7. siirtää tietoja TULIVESI.com OÜ asiakastuen kautta.

        2. TULIVESI.com kerää kaikkien Verkkosivulla vierailijoiden (mm. ei käyttäjien) osalta evästetietoja.

    3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tavoitteet?

        1. TULIVESI.com käsittelee käyttäjän etunimen, puhelinnumeron, osoite- (jos olette valinnut tilauksen toimittamisen lähetin välityksellä) ja sähköpostiosoitteen tietoja ensisijaisesti tuotteiden myymiseen ja toimittamiseen eli sopimuksen valmistelemiseen, solmimiseen ja noudattamiseen sekä mahdollisten sopimuksesta johtuvien erimielisyyksien ratkaisemiseen.

        2. Kun käyttäjä on siirtänyt TULIVESI.comlle henkilötiedot, käyttäjä voi antaa vapaaehtoisesti TULIVESI.comlle lisäksi oikeuden välittää tietoja myös TULIVESI.comn (mm. Verkkokaupan ja eri Keskusten) tuotteista ja palveluista (suoramarkkinointitarjoukset). TULIVESI.com käsittelee silloin käyttäjän tietoja hänen suostumuksellaan tarjousten tekemiseen, mm. yksilöllisten tarjousten tekemiseen. Käyttäjä voi antaa siihen vaadittavan suostumuksen käyttäjäksi ilmoittautumisen yhteydessä tai myöhemmin oman tilinsä kautta (jäljempänä oman tilin kautta). Käyttäjä voi parempien tarjousten tekemisen tarkoituksessa liittää tilitietoihinsa sukupuolitiedon, ensisijaiset ostopaikat, suosikkituotteet, henkilötunnuksen tms. Suoramarkkinointitarjousten saamiseen suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus tilinsä kautta milloin tahansa. Tämä tarkoittaa, että käsittely päättyy suostumuksen peruuttamisen hetkestä lähtien.

        3. TULIVESI.com saattaa käsitellä henkilötietoja myös muun suostumuksen (esimerkiksi lojaaliusohjelmaan tai kampanjoihin osallistumiseen), silloin täsmennetään käsittelyn tarkoitus suostumuksen pyytämisen yhteydessä. Jokainen käsittelyyn annettu suostumus on vapaaehtoista ja se voidaan peruuttaa milloin tahansa. Tämä tarkoittaa, että käsittely päättyy suostumuksen peruuttamisen hetkestä lähtien.

        4. TULIVESI.com käsittelee henkilötietoja lain säätämien velvollisuuksien hoitamiseen. Velvollisuudet johtuvat lähinnä EU:N tietosuoja-asetuksen, velvoiteoikeuslain ja muiden sovellettavien asiakirjojen vaatimuksista. Asti käsittelee lain mukaisten velvollisuuksien hoitamiseen mm. käyttäjän tekemien ostojen tietoja, jota tarvitaan mm. kirjanpitovelvollisuuden hoitamiseen.

        5. TULIVESI.com käsittelee henkilötietoja TULIVESI.comn yleisten etujen, mm. liiketoiminnan etujen ja myös turvallisuuden (petosten selvittäminen ja torjuminen) tarkoituksessa. TULIVESI.comlla on mm. yleisen edun mukaisesti oikeus säilyttää käyttäjän tietoja sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien vanhentumisajan sisällä omien etujen puolustamisen tarkoituksessa. TULIVESI.com saattaa lisäksi käsitellä yleisen edun pohjalta kuluttajakäyttäytymisen tietoja. TULIVESI.com kerää tietoja käyttäjän ensisijaisista maksutavoista, pakettiautomaattien ja postiosoitteiden, katsottujen kauppojen, tuotteiden ja tarjousten sekä hakujen, kampanjaan osallistumisen et yms. kuluttajakäyttäytymisen osalta, tarkoituksena tarjota käyttäjälle mahdollisimman miellyttävää ostokokemusta ja yksilöllistä palvelua. TULIVESI.com arvioi jokaisessa sellaisessa tapauksessa erikseen, painavatko hänen etunsa käsittelemiseen käyttäjän etuja ja oikeuksia enemmän. Jos TULIVESI.com toteaa, että käsittely on perusteltua, sovelletaan riittävän toimivia toimenpiteitä käyttäjän oikeuksien suojaamiseen, mm. käsittelyn oikeellisuuden, puolueettomuuden ja tarkkuuden osalta.

    4. Kuinka pitkään TULIVESI.com henkilötietoja säilyttää?

        1. TULIVESI.comlla on lain säätämä oikeus ja myös velvollisuus säilyttää keräämiään henkilötietoja. TULIVESI.com ei säilytä henkilötietoja pitempään, kuin mitä se on tarpeen, käyttäjän takia tai lain nojalla otettujen velvollisuuksien hoitamiseen tai TULIVESI.comn oikeudellisten vaatimusten nostamiseen tai puolustamiseen, paitsi jos käyttäjä on antanut suostumuksentietojen pitempään säilyttämiseen ja käsittelemiseen.

        2. Käyttäjän tili ja ostotietoja säilyttää TULIVESI.com normaalisti tilin aktiivina pysymisen ajan ja kolme vuotta ja kolme kuukautta tilin poistamisen jälkeen. Jos TULIVESI.com voi perustellusti lähteä siitä, että käyttäjä on tahallisesti rikkonut TULIVESI.comn suhteen ottamia velvollisuuksia, on TULIVESI.comlla oikeus säilyttää käyttäjän tietoja 10 vuotta ja kolme kuukautta tilin poistamisen jälkeen. Hakemuksen tilin poistamiseen voi lähettää Verkkokaupassa oman tilin kautta.

        3. TULIVESI.com säilyttää teidän tilin 5 vuoden ajan viimeisen oston suorittamisen jälkeen (aktiivinen tili) paitsi jos olette itse sinä aikana ilmaissut haluavanne tilin poistettavan. Jos ette ole 5 vuoden sisällä yhtäkään ostoa suorittanut, TULIVESI.com lähettää teille kyselyn tilin aktiivisuuden varmistamiseen. Jos ette vasta kyselyyn annetun määräajan sisällä, TULIVESI.com edellyttää, että tilinne ei ole aktiivinen ja TULIVESI.com saattaa poistaa tilinne.

        4. TULIVESI.com säilyttää kirjanpidon tositteita ja mm. niihin sisältyvä henkilötietoja, seitsemän vuoden ajan sen tilikauden lopusta alkaen, jolloin kauppa on tositteen nojalla kirjanpitorekisteriin kirjattu.

        5. Jos haluatte lisätietoja teidän tietojen säilyttämisestä, toimittakaa sitä koskeva pyyntö oman tilinne kautta.

    5. Kenelle TULIVESI.com siirtää henkilötietoja?

        1. TULIVESI.com siirtää henkilötietoja sellaisessa määrässä ja muodossa, jota yksityisyyspolitiikassa luetellut tavoitteet edellyttävät. TULIVESI.com saattaa siirtää henkilötietoja henkilöille, joiden kanssa olette solminut tuotteiden ostamiseen sopimuksen, tällaisessa tapauksessa saatetaan sen henkilön toimesta tietojen käsittelemiseen soveltaa myös kyseisen myyjän yksityisyyspolitiikkaa. TULIVESI.com saattaa siirtää henkilötietoja henkilötietojen käsittelijöille, jotka tarvitsevat mahdollisuuden tietojen käsittelemiseen TULIVESI.comlle palveluiden tuottamiseen. Tietojen julkistaminen tapahtuu sen takia, että TULIVESI.com voisi noudattaa käyttäjän kanssa solmittua sopimusta (toteuttaa tilauksen).

        2. TULIVESI.com varmistaa normaalisti tietojen käsittelyn ja säilyttämisen Euroopan Unionin alueella, paitsi käyttäjän sähköpostiosoitteen, jonka osalta käyttäjä on antanut suostumuksen suoramarkkinointitarjousten lähettämiseen. TULIVESI.com saattaa käyttää myös henkilötietojen käsittelijöitä, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella. TULIVESI.com varmistaa silloin teidän henkilötietojen turvallisuuden, soveltaen muun muassa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn ehtoja tai muita oikeussäädöksillä vaadittavia tietojen suojausmenetelmiä.

        3. TULIVESI.com julkistaa henkilötietoja myös silloin, kun TULIVESI.comlla on siihen velvollisuus lain nojalla. Tällainen velvollisuus tietojen julkistamiseen saattaa syntyä muun muassa virastojen laillisella vaatimuksella.

    6. Millaiset oikeudet on käyttäjälle hänen henkilötietojen käsittelyyn liittyen?

        1. TULIVESI.com käsittelee henkilötietoja käyttäjän oikeudet ja vapaudet huomioiden sekä voimassa olevia säädöksiä noudattaen.

        2. Käyttäjällä on oikeus saada tietoa kerättyjen henkilötietojen tyyppien ja lähteiden osalta sekä tietojen käyttötarkoituksista. Käyttäjän on mahdollista tutustua kerättyihin tietoihin Verkkokaupassa oman tilin sivulla Käyttäjällä on oikeus saada jäljennökset ja otteet TULIVESI.comn käsittelemistä henkilötietoista. Käyttäjällä on oikeus vaatia henkilötietojen siirtämistä, muun muassa henkilötietojen toiselle henkilötietojen käsittelijälle siirtämistä. Vaaditut tiedot siirretään sähköpostilla koneluettavana tiedostona.

        3. Jos tiedot ovat vääriä tai epätarkkoja, on käyttäjällä oikeus vaatia tietojen täydentämistä tai korjaamista.

        4. Käyttäjällä on oikeus vaatia henkilötietojen poistamista. Käyttäjä tietoja ei poisteta ja käsittelyä ei lopeteta, jos se olisi ristiriidassa henkilötietojen käsittelyn velvollisuuteen nähden tai on ilmennyt muu käsittelyn jatkamisen peruste. Henkilötietojen käsittelyn lopettaminen saattaa estää palvelun tarjoamisen. Käyttäjällä on erityisesti oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn lopettamista ja tietojen poistamista, jos:

            1. henkilötietoja ei tarvita enää siihen tarkoitukseen, jota varten TULIVESI.com niitä käsitteli;

            2. käyttäjä peruuttaa käsittelyyn annetun suostumuksen eikä ole ilmennyt muuta oikeudellista perustetta henkilötietojen käsittelyn jatkamiseen;

            3. käyttäjä nostaa vastaväitteen henkilötietojen käsittelyn suhteen ja käsittelyn jatkamiseen ei ole muita painavia ja laillisia perusteita;

            4. henkilötietoja on käsitelty laittomasti;

            5. henkilötiedot on poistettava oikeudellisen velvollisuuden hoitamisen tarkoituksessa.

        5. Pyydämme lähettämään kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja vaatimukset oman tilinne kautta. Jos teidän ei ole jostain syystä mahdollista käyttää Verkkokaupan tiliä (ette voi mm. kirjautua sisään), voitte ottaa yhteyttä TULIVESI.comin sähköpostilla, osoite: hello@TULIVESI.com. TULIVESI.com vastaa tiedusteluihin ja vaatimuksiin viimeistään kuukauden sisällä. Erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluissa.

        6. Jos käyttäjä katsoo, että TULIVESI.com on loukannut käyttäjän oikeuksia ja erimielisyyksiä ei ole voitu ratkaista neuvottelemalla, on käyttäjällä oikeus kääntyä Viron tietosuojaviraston (Andmekaitse Inspektsioon) tai toimivaltaisen oikeuden puoleen.

TULIVESI.com pidättää oikeuden yksityisyyspolitiikassa muutosten tekemiseen. Ehtoja muutetaan erityisesti (mutta ei ainoastaan) tietosuojaan liittyvien oikeussäädösten noudattamisen tarkoituksessa. Muutoksista ilmoitetaan Verkkokaupassa. Kauppoihin sovelletaan sen toteuttamisen hetkenä voimassa olleita ehtoja.

Tämä yksityisyyspolitiikka on julkaistu 25.5.2020 tiedoilla.